MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

  *** Lingwa Ohra ***

   

 •    

  Hawn qed nipprezentaw xi studji li saru minn membri tal-MSSP fuq l-istorja u l-ispiritwalita' tas-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl. Ghalissa, dawn l-istudju huma kollha bl-Ingliz, minbarra l-ewwel wiehed li hu bit-Taljan.

  ***   Dawn id-dokumenti jinfethu f'pagna gdida   ***

   

  • Micallef, Mario, MSSP:

   Diamo agli altri ciņ che San Paolo ha dato a noi

   Artiklu li deher fuq il-magazine "MISSIONI OMI" ta' Marzu 2007. F'dan l-artiklu Fr Mario jaghti harsa lejn l-MSSP u l-hidmiet taghha madwar id-dinja.

   Fr. Mario Micallef huwa wiehed mill-kunsillieri tas-Superjur Generali tal-MSSP.

    

  • Cilia, Martin, MSSP:

  The Missionary Spirituality of Joseph De Piro

  L-ispiritwalita' missjunarja ta' Monsinjur Guzeppi De Piro, fundatur tas-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl. F'dan l-istudju Fr. Martin jara kif De Piro ghex il-karizma missjunarja tieghu fil-kuntest li fih ghex, u kif irnexxielu jintegra il-hajja tat-talb tieghu mal- ghixien pastorali f'dan id-dawl.

  Fr. Martin Cilia huwa bhalissa responsabbli mill-Formazzjoni tal-MSSP f'Malta.

   

   

  • Grima, Mark, MSSP:

  A Pauline Missionary Spirituality

  F'dan l-istudju, Fr. Mark jaghti harsa lejn il-kitbiet ta' San Pawl, biex minnhom johrog l-aspett missjunarju li nistghu nghidu mexxa l-hajja ta' dan il-qaddis. Dan l-aspett jigi offrut bhala sors ta' ispirazzjoni u direzzjoni ghal dawk kollha li, bhall-membri tal-MSSP, huma msejhin ghal hajja ta' evangelizzazzjoni.

  Fr Mark Grima bhalissa qieghed fuq it-team responsabbli mill-Formazzjoni Internazzjonali tal-MSSP, u jghix il-Filippini.

   

  • Zammit Satariano, Mario, MSSP:

  The Handling of Pauline Texts by the Servant of God Joseph De Piro

  F'din il-kitba, Fr Mario jaqbad l-omeliji ta' Monsinjur De Piro u jistudja l-importanza li l-kitbiet ta' San Pawl kellhom fil-hajja u d-diskorsi ta-fundatur. Johrog hafna l-fatt kif De Piro kien imheggeg mill-istess zelu appostoliku li fassal il-hajja tal-Appostlu tal-Gnus.

  Fr Mario Zammit huwa bhalissa kappillan fil-Parrocca ta' Our Lady of Victories, li l-MSSP tiehu hsieb f'Horsley Park, l-Awstralja.

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"