MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

Il-Generalizja tas-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl, Vitinia

Il-Generalizja tas-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl, f'Vitinia, hdejn Ruma.

Hawnhekk jghix is-Superjur Generali tal-MSSP flimkien mal-Kunsill tieghu,

u minn hawn jiehdu hsieb it-tmexxija tas-Socjeta' Missjunarja taghna.

 

Lura ghall-pagna    tal-Istorja tal-MSSP

 

 

"nimxi warajk kull fejn tmur"