MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

Fra Guzepp Caruana fl- Etjopja.

Hu kien mibghut mill-fundatur, il-monsinjur Guzeppi De Piro

biex ikun l-ewwel missjunarju tas-Socjeta' li kien ghadu kemm waqqaf.

 

Lura ghall-pagna    tal-Istorja tal-MSSP

 

 

"nimxi warajk kull fejn tmur"