MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

Monsinjur Guzeppi De Piro (fin-nofs), fundatur tas-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl,

ma' whud mill-ewwel membri tas-Socjeta' Missjunarja tieghu.

 

Lura ghall-pagna    tal-Istorja tal-MSSP

 

 

"nimxi warajk kull fejn tmur"