MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

Guzeppi DePiro, pittura ta' Maria van Galen, FMM

Monsinjur Guzeppi De Piro, fundatur tas-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl.

Pittura ta' Maria van Galen, FMM.

 

Lura ghall-pagna    tal-Istorja tal-MSSP

 

 

"nimxi warajk kull fejn tmur"