MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

Dun Mikiel Callus.

Fl-14 t'April, 1948, hu gie maghzul biex ikun Superjur Generali

tas-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl.

Dun Mikiel  b'hekk sar l-ewwel Superjur membru tal-istess Socjeta'

 

Lura ghall-pagna    tal-Istorja tal-MSSP

 

 

"nimxi warajk kull fejn tmur"