MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

 • *** Lingwa Ohra ***

   

 •  

  Mons. Guzeppi DePiro - Fundatur tal-MSSP

   

  Bhala Missjunarji ta' San Pawl, ahna mistiedna minn Alla, fl-imhabba, biex nissiehbu fil-holma tieghu ghall-umanita' li jgedded kollox fi Kristu.

  Bi smigh kontemplattiv, ahna kontinwament niskopru dan permezz tal-Kelma t'Alla, mal-Poplu t'Alla, permezz ta' xulxin, u fid-dinja.

   

  B'kull ma hu tajjeb fina u wkoll bid-djufijiet taghna, ahna nwiegbu b'radd ta' hajr billi nissiehbu ma' l-Ispirtu t'Alla fil-helsien u r-rikonciljazzjoni tal-umanita'.

  -- Kapitlu Generali MSSP, 2000

  aktar  ...

  Mission Statement Nghixu Komunita' Formazzjoni ghall-Missjoni
  Nghixu l-Missjoni Ilkoll Responsabbli

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"