MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

 • *** Lingwa Ohra ***

   

 •  

   

   

  Imsahhin mill-Imhabba t'Alla, ahna nissiehbu mieghu fil-bini ta' Saltna ta' helsien, gustizzja w rikonciljazzjoni, billi nghixu f'bilanc bejn kontemplazzjoni w azzjoni, fedelta' u krejativita', il-limitazzjonijiet taghna w holmietna.

   

   

  -- Kapitlu Generali MSSP, 2000

  aktar  ...

  Mission Statement Nghixu Komunita' Formazzjoni ghall-Missjoni
  Nghixu l-Missjoni Ilkoll Responsabbli

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"