MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

 • *** Lingwa Ohra ***

   

 •  

   

   

   

  Bhala Missjunarji ta' San Pawl ahna - il-membri kollha flimkien ma' dawk imsejha biex imexxuna - nissiehbu f'responsabbilta' kollaborattiva biex nghinu lis-Socjeta' taghna tghix il-missjoni afdata lilha minn Alla.

   

  -- Kapitlu Generali MSSP, 2000

  aktar  ...

  Mission Statement Nghixu Komunita' Formazzjoni ghall-Missjoni
  Nghixu l-Missjoni Ilkoll Responsabbli

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"