MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

 • *** Lingwa Ohra ***

   

 •  

   

  - TALBA -

  ghall-Bejatifikazzjoni ta' Guzeppi De Piro

  Flimkien mal-awtoritajiet tal-Knisja, is-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl ghaddejja bil-process biex tipprova tikseb il-Bejatifikazzjoni tal-fundatur taghha, il-Qaddej t'Alla Guzeppi De Piro.

   Jekk joghgbok ghid din it-talba b'mod regolari, u xerridha kemm tista'.

   

  MSSP: Joseph DePiro

  O Alla Missier taghna, il-qaddej tieghek Guzeppi De Piro ta xhieda ghall-fidi bis-servizz tieghu lejn il-foqra u biz-zelu missjunarju tieghu.

  J'Alla l-fedelta' tieghu lejn Kristu u lejn il-Knisja, imhabbtu lejn Marija l-omm Immakulata t'Alla, it-tjubija tieghu lejn l-iltiema, u x-xewqa qawwija tieghu li jevangelizza lid-dinja, ikunu dawl ghall-poplu nisrani llum.

  Nitolbuk, bl-intercessjoni tieghu, taqlaghlna l-grazzja li qed nitolbuk (...............), biex il-qdusija tieghu issir maghrufa ma' kulhadd, u l-Knisja tiddikjarah Qaddis.

  Dan nitolbuhulek f'isem Kristu Sidna.

  Amen.


  Jekk joghgbok, irrapporta Grazzji maqlugha lil:

   

  Il-Postulazzjoni
  Kawza "Guzeppi De Piro"
  St Agata
  Rabat, RBT 2020
  MALTA
  Ibghat email.

    jew 

  Is-Superjur Generali MSSP
  Via Castel Guelfo 41A
  Vitinia, 00127 Roma
  ITALIA
  Ibghat email.

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"